0212 612 00 00
0212 612 00 00

OMURİLİK YARALANMASI

Omurilik yaralanması (OY), toplumda bir milyonda 30-60 oranında görülür. En sık sebebi trafik kazalarıdır; yüksekten düşmeler ve şiddet görme diğer sık karşılaşılan nedenlerdir. OY erkeklerde kadınlardan dört kat daha fazladır.

Omurilik kaba bir bakışla 4 bölgeden oluşur; servikal (boyun), torakal (sırt), lomber (bel), sakral (kuyruk sokumu). Servikal bölgeden kollara giden sinirler çıkarken lomber bölgeden bacaklara giden sinirler çıkar. OY hangi düzeyde olursa altında kalan tüm sinir kökleri etkilenebilir. Buna göre bel düzeyinde meydana gelen bir OY sadece bacakları etkilerken boyun bölgesindeki OY hem kol hem de bacak kaslarını etkileyebilir. Barsak ve mesane fonksiyonları da bozulabilir.

OY, yaralanmanın altındaki bölgelerde kas kontrolü ve duyu kaybının derecesine göre “komplet” ve “inkomplet” olarak sınıflanır. Kompet OY’nda altta kalan bölgelerde kas kasılması ve duyu tamamen kaybolmuştur, inkomplette ise alt bölgelerde kısmen kas kasılması ve duyu saptanır.

Özellikle servikal ve torakal bölge OY’nda ağır klinik tablolar görülebilir. Solunum kaslarının etkilenmesine bağlı solunum güçlüğü, otonomik disrefleksi adı verilen ani hipertansiyon atakları ortaya çıkabilir. OY düzeyine göre kol ve bacaklarda güçsüzlük veya tamamen felç durumu, duyu bozuklukları olabilir. Mesane-barsak problemleri de OY’de sıkça rastlanan  sorunlardır.

Rehabilitasyona erken dönemde başlamak, hem hastanın fonksiyonel durumunu en üst düzeye taşımak hem de eşlik eden problem ve komplikasyonlar ile baş etmek için çok önemlidir. Hastanın klinik durumuna göre uygun egzersiz programı ve yardımcı cihaz kullanımı eğitimleri verilir. Rehabilitasyon süreci, yaralanma düzeyi ve şiddetine göre bazen aylarca hatta yıllarca sürebilir.

Kaynaklar:

1.Hubli M, Dietz V. The physiological basis of neurorehabilitation – locomotor training after spinal cord injury. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2013, 10:5

2.Khan F etal. Neurorehabilitation: applied neuroplasticity. J Neurol 2016