0212 612 00 00
0212 612 00 00

MULTİPL SKLEROZ (MS)

MS  kelime anlamı olarak  “çok sayıda yara” anlamına gelir. Hastalığın seyri sırasında beyin ve omurilikte meydana gelen plaklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Nedeni bilinmeyen otoimmün (bağışıklık sisteminin vücut hücrelerine karşı savaştığı) bir hastalıktır.

MS genellikle genç erişkin dönemde başlar ve  kronik  bir hastalıktır, değişik formlarda ilerleyici olabilir. Sinir sisteminde  etkilenen  bölgeye göre çok farklı klinik bulgular görülebilir. Sıklıkla görülenler duyu bozuklukları, kol ve bacaklarda güçsüzlük, denge ve yürüme bozuklukları, istemsiz kas kasılmaları (spastisite), mesane ve barsak fonksiyonlarında bozukluk, görme bozuklukları olarak sıralanabilir.  Bulgular ve şiddeti hastadan hastaya değişiklik gösterir.

Tanıda anamnez (şikayetlerin başlama şekli, seyri vb ile ilgili bilgiler) ve muayene büyük önem taşır. Tanı koymak için tek bir test yoktur;  MR,  beyin- omurilik sıvısı analizi gibi farklı yöntemler kullanılır.

MS genellikle kas güçsüzlükleri, yürüme bozuklukları, görme kayıpları ve benzeri  nörolojik bulguların görüldüğü ataklarla seyreder.  Atakların sıklığı ve şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Tedavide amaç atak sıklığını ve ataktan kalan izleri azaltmaktır. İnterferonlar, natalizumab,  mitoksantron gibi hastalık düzenleyici ajanlardan oluşan ilaç tedavisi  Nöroloji doktorları tarafından reçetelenir ve takip edilir.

MS’li hastalarda  güçsüzlük, spastisite, denge ve yürüme bozukluğu gibi şikayetler için rehabilitasyona ihtiyaç duyulur. Şikayetlerin giderilmesi hastanın fonksiyonel durumunu  ve yaşam kalitesini önemli ölçüde arttır. Bu nedenle erken dönemden itibaren hastalar bir rehabilitasyon hekimi tarafından da düzenli olarak takip edilmeli ve  klinik durumuna uygun fizyoterapi programı, ortezler (yardımcı cihazlar) ve ilaç tedavileri düzenlenmelidir.

Kaynaklar

  1. Joy JE, Johnston RB. Clinical and Biological Feautures. In: Multiple sclerosis: Current status and strategies for the feature. Joy JE, Johnston RB. National Academy Press. Washington, DC, USA. 2001:29-117.
  2. Herndon RM. The pathology of Multiple Sklerosis and Its Variants.Chapter 14 In: Multiple Sclerosis. Immunology, Pathology, and Pathophysiology. Herndon RM, ed. Demos Medical Publishing.New York 2003.pp185-199.
  3. Cohen JA, Rudick RA. Aspects of multiple sclerosis that relate to trial design and clinical management. Chapter 1. In: Multiple Sclerosis Therapeutics. 3rd Cohen JA, Rudick RA, editors. Informa Healthcare. India 2007,pp 3-23.
  4. Morrison JD, Mayer L. Physical activity and cognitive function in adults with multiple sclerosis: an integrative review. Disabil rehabil. 2016;20:1-12.