0212 612 00 00
0212 612 00 00

Mayıs 2017

Osteoarthritis: Diagnosis and Treatment

Sinusas K. Am Fam Physician, 2012

Giriş

Osteoartrit (kireçlenme), eklemlerin dejeneratif hastalığıdır. Genetik yatkınlık, kadın cinsiyet, geçirilmiş eklem travması, ilerleyen yaş ve obezite risk faktörleri arasında yer alır.

Tanı

En sık tutulan eklemler eller, dizler, kalçalar ve omurgadır. Hastalığın ana belirtisi eklem ağrısıdır; ağrı hareketle artar. Sabahları 30 dakikadan uzun sürmeyen tutukluk görülebilir. Eklemlerde hareket kısıtlılığı ortaya çıkabilir ve bu durum hastanın günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkiler.

Tanı muayene ile konabilir. Eklem hareketinde ağrı ve kısıtlılık temel bulgulardır. El küçük eklemlerinde nodüller, dizde şekil bozukluğu ve krepitasyon adı verilen seslerin bulunması diğer sık rastlanan bulgulardır.

İlgili bölgenin düz grafisi (rötgeni) tanın kesinleştirilmesi için istenebilir. Tomografi, MR gibi ileri tetkik yöntemleri tanıda şüpheli durum varsa nadiren gerekir. Tanı için laboratuvar incelemesine gerek yoktur. İltihaplı romatizma ile ilgili testler genellikle normaldir ve özel durumlar dışında istenmemelidir.

Tedavi

Tedavi seçenekleri 4 kategoride incelenebilir: ilaç dışı tedaviler, ilaç tedavileri, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri, cerrahi girişimler. Tedaviye en güvenli ve girişim gerektirmeyen yöntemlerle başlanmalıdır.

İlaç dışı tedaviler içinde en önemlisi egzersizlerdir. Kas güçlendirme, eklem hareket açıklığı egzersizleri ve aerobik egzersizler ağrıyı azaltır, foksiyonel durumu iyileştirir. Osteoartritte fizik tedavi ajanlarının da olumlu etkileri olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Şişman hastalarda kilo verilmesi şikayetlerin azalmasını sağlar, yaşam kalitesini artırır.

Asetaminofen, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ve bazen opioidler tedavide başvurulabilecek ilaç gruplarıdır. İntraartiküler hiyaluronik asit enjeksiyonlarının diz osteoartritinde tedavi edici etkisi olduğu ortaya konmuştur. İntraartiküler kortikosteroid enjeksiyonları da hastalarda 4-6 haftalık rahatlama sağlar.

Alternatif tedavi yöntemlerinden akupunktur ağrıların azalmasında kısa süreli fayda gösterir. Kaplıca tedavisinin de yararlı olduğunu bildiren çalışmalar mevcutttur. Glukosamin/ kondrotin kombinasyonu içeren preperatların diz osteoartritinde etkili olduğu bildirilmektedir.

Konservatif tedavi yöntemlerine rağmen şikayetleri gerilemeyen hastalarda cerrahi girişim gerekir. Total eklem protezleri kalça, diz ve omuz osteoartritinde iyi sonuçlar verir.