0212 612 00 00
0212 612 00 00

Şubat 2017

EULAR revised recommendations  for the management of fibromyalgia

 

Macfarlane GJ* et al.   Ann Rheum Dis 2017

*University of Aberdeen, Scotland, UK

 

Giriş

Fibromiyalji toplumda %2 sıklıkla görülmektedir; ancak tanı ve tedavisi hala tartışmalıdır. Ağrı en önemli şikayet olmakla birlikte halsizlik, dinlendirici olmayan uyku, ruh halinde ve algıda bozukluk da görülebilmektedir. Bu çalışmada amaç fibromiyalji tedavisi için kanıta dayalı öneriler oluşturmaktır.

Metodoloji

Oniki Avrupa ülkesinden 18 çalışma grubu üyesi bu konuda yapılmış çalışmaları değerlendirildi. Tedavi seçenekleri “güçlü önerilen/ zayıf önerilen/ zayıf karşı çıkılan/ güçlü karşı çıkılan” olarak 4 puanlı bir skala ile sınıflandı.

  • Sonuç
  • Fibromiyalji tedavisinde öncelikle hasta eğitimi ve ilaç dışı yöntemler önerilmelidir.
  • Egzersiz; ağrı, fiziksel fonksiyon ve genel iyilik hali üzerine olumlu etkileri nedeniyle “güçlü önerilen” bir tedavi seçeneğidir. Egzersiz çeşitlerinin birbirine üstünlüğünü gösterecek yeterli araştırma yoktur.
  • Akupunkturun ağrı ve halsizlik üzerine olumlu etkileri vardır. (zayıf önerilen)
  • Hidroterapi/ kaplıca tedavisi ağrıyı azaltır. (zayıf önerilen)
  • Biofeedback, kapsaisin, hipnozla tedavi ve masaj için iyi geldiğini gösteren yeterli araştırma yoktur. (zayıf karşı çıkılan)
  • Kiropraktik (kayropraktik) yaklaşımlar güvenli olmadığından “güçlü karşı çıkılan” olarak değerlendirilmiştir.
  • Ağrı için duloksetin, pregabalin, tramadol; uyku bozuklukları için amitriptilin, siklobenzaprin, pregabalin kullanılabilir. (zayıf önerilen)
  • NSAİ ilaçlar, MAO inhibitörleri ve SSRI’lar için yeterki kanıt yoktur. (zayıf karşı çıkılan)
  • Büyüme hormonu, güçlü opioidler ve kortikosteroidler, yeterli kanıt olmması ve fazla yan etkileri nedeniyle kesinlikle önerilmezler. (güçlü karşı çıkılan)