0212 612 00 00
0212 612 00 00

Nisan 2017

Physical Therapy with Drug Treatment in Bell Palsy

A Focused Review

Ferreira M, et al.  Am J Phys Med Rehabil 2015

Giriş

Fasiyal paralizi (yüz felci, Bell paralizisi) etkilenen yüz yarısındaki kasların bir kısmında veya tamamında hareket kaybı anlamına gelir ve sosyal yaşamı olumsuz etkiler. Nedeni bilinmemekle birlikte Herpes virüsünün sinir ganglionunda reaktivasyonuna bağlı geliştiği düşünülmektedir.

Tedavide antiviral ve kortikosteroidli ilaçlar kullanılmaktadır. Fizik tedavinin farklı modaliteleri de tedavide önerilen yöntemlerdir. Bu konuda yapılan çalışmalar genellikle ya sadece ilaç tedavisinin veya sadece fizik tedavinin etkinliğini incelemektedir. Bu derlemenin amacı “fizik tedavi ve ilaç tedavisinin birlikte uygulanmasının yüz felcinde iyileşme hızı ve iyileşme düzeyine etkisi nedir?” sorusuna cevap bulmaktır.

Metodoloji

Derlemeye belirlenen kriterleri karşılayan, hem fizik tedaviyi hem ilaç tedavisini içeren kontrollü çalışmalar dahil edildi.

Sonuç

Fizik tedavi yüz felci için sıkça başvurulan bir tedavi yöntemidir. Genellikle sıcak uygulamaları, egzersiz, masaj, elektrik stimulasyonu gibi modaliteler kullanılır. Çeşitli gözlemsel çalışmalarda uzun süren veya sekel durumdaki fasiyal paralizide fizik tedavinin etkinliği gösterilmiştir. Ancak yüksek spontan iyileşme oranları nedeniyle erken/ akut dönemdeki fizik tedavinin etkinliğini değerlendirmek zordur.

Sıcak uygulamalar, ayna egzersizleri, yumuşak doku mobilizisyonu, aktif yardımlı egzersizler gibi fizik tedavi teknikleri bölgesel dolaşımı artırır ve nöronal bağlantıların gelişmesini sağlar.

Erken dönemde elektrik stimulasyonu nöral rejenerasyonu olumsuz etkileyebilir.

Fizik tedavi ve ilaç tedavisinin birlikte uygulanmasının sadece ilaç tedavisine göre iyileşme hızı ve düzeyi üzerine etkisini net olarak değerlendirebilmek için yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.