0212 612 00 00
0212 612 00 00

Mart 2017

Early Rehabilitation Treatment in Newborns with Congenital Muscular Torticollis

 

Carenzıo G* et al. Eur J Phys Rehabil Med 2015

*PM&R Unit, IRCCS Policlinico San Matteo Foundation, Pavia, Italy

Giriş

Konjenital musküler tortikollis (KMT), sternokleidomastoid (SKM) kasının kısalması ve kalınlaşması ile karakterize bir patolojidir. Baş bir tarafa eğik pozisyonda durur ve boyun hareketleri kısıtlıdır. Nedeni tam olarak bilinmemektedir; doğum travması olarak düşünülse de sezaryenlerde de görülmektedir. Tedavide pozisyonlama ve fizik tedavi önemli yer tutar. Bu çalışmada amaç ev egzersiz programı ve aktif fizik tedavi alan KMT’li bebeklerde sonuçların karşılaştırılmasıdır.

Metodoloji

50 KMT’li bebek çalışmaya alındı. Bir kısmının ebeveynlerine evde yapmak üzere egzersizler öğretildi. Bir kısmına ise egzersizler fizyoterapist tarafından klinikte uygulandı. Heriki gruptaki bebekler aylık kontroller ile takip edildi.

Sonuç

  • Bir bebek dışında tüm bebeklerde tam iyileşme sağlandı
  • İyileşme sağlanamayan bebekte ultrasonda ciddi fibrozis vardı
  • Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuçlar elde edilir