0212 612 00 00
0212 612 00 00

FİBROMİYALJİ

Fibromiyalji (FM)  yaygın kas iskelet sistemi ağrısı,  çabuk yorulma,  uyku bozuklukları, sabahları kısa süreli tutukluk ve parestezik  yakınmalar(uyuşma, yanma vb) ile karakterize bir hastalıktır.

Sıklığı  kadınlarda %3.4, erkeklerde %0.5  olarak saptanmıştır.

Neden kaynaklandığı tam olarak bilinmemekle birlikte uykunun 4. fazında bozukluk, serotonin ve/ veya büyüme hormonu salgılanmasında bozukluk,  P maddesinde artış,  anormal hipotalamik-pitüiter-adrenal aks (strese azalmış steroid cevabı) gibi faktörler suçlanmaktadır.  Psikiyatrik bir hastalık mıdır diye çok tartışılmış olmakla birlikte bu konuda kesin veriler yoktur. Yapılan araştırmalarda FM’li hastaların yaklaşık %30’unda depresyon, anksiyete bozukluğu, somatizasyon gibi psikiyatrik hastalıkların da bulunduğu bildirilmiştir.

Fibromiyaljili hastalar günün büyük bölümünde  veya sürekli ağrı duyarlar. Bu ağrı bölgesel olabileceği gibi tüm vücutta da olabilir. Genellikle yanıcı, sızlayıcı bir ağrıdır. Havanın yağmurlu olması, stres veya hafif aktiviteler bile ağrıyı artırabilir. Bazı hastalarda gece uykuya zor dalma, sık uyanma, sabah yorgun kalkma, konsantrasyon ve hafıza problemleri de bulunabilir.  Migren ve  irritabl barsak sendromu gibi başka hastalıklar da FM’ye eşlik edebilir.

Tedavide hasta eğitimi çok önemlidir. Hastaya hastalığının ilerleyici olmadığı, eklemlerinde veya vücudunda herhangi bir hasar oluşturmayacağı anlatılmalı ve korkuları giderilmelidir. Şikayetlerini artıran stres, aşırı yorgunluk gibi faktörlerden uzak durmaya çalışması önerilir ve tedavisi hakkında bilgi verilir.

Fibromiyaljide ilaçsız ve ilaçla tedavi seçenekleri mevcuttur. Aerobik egzersizler, pilates, yüzme ve fizik tedavi yöntemlerinin şikayetleri gidermede olumlu etkileri gösterilmiştir. Ancak bulguların yoğun olduğu dönemlerde hastaların yaşam kalitesini artırmak için ilaç tedavisinin de eklenmesi uygun olacaktır.

Kaynaklar:

1.Jay GW. Fibromiyalgia. 2015

2.Giannotti E. Medium-/Long-Term Effects of a Specific Exercise Protocol Combined with Patient Education on Spine Mobility, Chronic Fatigue, Pain, Aerobic Fitness and Level of Disability in Fibromyalgia. 2014