0212 612 00 00
0212 612 00 00

DOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS YARALANMASI

Doğumsal brakiyal pleksus yaralanması (DBP) her 1000 canlı doğumda (0,4)- (5,1) arasında değişen sıklıkla rastlanan bir hastalıktır. Boyun bölgesinde yer alan  ve kol kaslarını besleyen sinir yumağının hasar görmesi  sonucu kol kaslarında zayıflık veya felç ile karşımıza çıkar.

Temel oluş mekanizması, doğum sırasında bebeğin omuzunun doğum kanalında sıkışması ve onu kurtarmak için yapılan manevraların boyun bölgesinde gerilmeye neden olması şeklinde açıklanmaktadır. Bununla birlikte sezaryen ile  doğumlarda da  0,3/ 1000 oranında DBP görülmesi hasarın anne karnında mı oluştuğu konusunda soruları akla getirmektedir.

Annede diyabet (şeker hastalığı) olması, iri bebek  (> 4500 gr), daha önceki bebeklerde  DBP öyküsü, vakum-forseps ile yardımlı doğum ve zor doğum DBP için risk faktörleridir.

Hasarın yeri ve şiddetine göre farklı klinik tablolar görülür. Erb paralizisi adı verilen tabloda C5-C6 sinir kökleri etkilenir; omuz ve dirsek çevresi kaslarda fonksiyon kaybı  vardır. Klumpke paralizisi  DBP’de nadirdir; el küçük kaslarını besleyen  C8 ve T1 sinir kökleri etkilenmiştir ve parmak hareketlerinde bozukluk olur. Total pleksus tutulumunda C5-T1 arası tüm kökler hasar görmüştür; kol tamamen gevşektir, hemen hemen hiç hareket izlenmez.

Tanı klinik olarak konur. Ancak ağır olgularda EMG ile sinir ileti incelemelerinin,  MR ile brakiyal pleksus görüntülemesinin yapılması acil cerrahi girişim gerekip  gerekmediğini belirlemek için önerilir.

Olguların büyük kısmı erken başlanan ve hastaya uygun düzenlenmiş egzersizlerden oluşan bir rehabilitasyon programı ile düzelir. İlk 6 ayda her ay, sonrasında daha seyrek olarak hastalar takip edilir. Omuz ve dirsek çevresi kaslarda iyileşme devam ediyorsa fizyoterapiye devam edilir. Ancak 9. ayda hala yeterince düzelme sağlanamazsa olgular cerrahiye sevk edilir.

Kaynaklar:

  1. Okby R, Sheiner E. Risk factors for neonatal brachial plexus paralysis. Arch Gynecol Obstet. 2012;286(2):333-6
  2. Gherman RB, Goodwin TM, Ouzounian JG, Miller DA, Paul RH. Brachial plexus palsy associated with cesarean section: an in utero injury? Am J Obstet Gynecol. 1997;177:1162-4
  3. Foad SL, Mehlman CT, Foad MB, Lippert WC. Prognosis following neonatal brachial plexus palsy: an evidence-based review. J Child Orthop. 2009;3(6):459-63.
  4. Heise CO, Martins R, Siqueira M. Neonatal brachial plexus palsy: a permanenet challenge. Arq Neuropsiquiatr. 2015;73(9):803-8.