0212 612 00 00
0212 612 00 00

BEL- BOYUN FITIĞI

Diskler, omurlar arasına yerleşmiş ve onları birbirine bağlayan yapılardır. Ortada jel kıvamındaki nükleus pulposus (NP) ile onu çevreleyen annulus fibrosus (AF) denen kollajen lif halkasından oluşurlar. Omurgaya esneklik kazandırırlar; öne, arkaya, yanlara eğilme ve dönmesine olanak  verirler.

Yaşla beraber  NP jel kıvamını kaybeder, sertleşir. Yaşlanan disk daha az esnek ve hareketlidir, küçük bir travmayla kolayca hasar görebilir.

Disk hernisi (bel veya boyun fıtığı) NP’un yırtılmış AF’tan dışarıya doğru kaymasıdır.  4 derece olabilir:  Bulging (hafif taşma), protruzyon, ekstruzyon, sekestrasyon (NP’us bir parçası kopup omurilik kanalına düşer).

Disklerin yan taraflarına yakın bölgelerden kollara ve bacaklara giden sinir kökleri çıkar. Boyun fıtığı kollarda, bel fıtığı bacaklarda ağrı, uyuşukluk, karıncalanma, kuvvet kaybı gibi şikayetlere yol açabilir. Bel ve boyundaki ağrı ise genellikle hareketle,  öksürme ve hapşırma ile artar, istirahatle azalır.

Bel veya boyun fıtığının tedavisi fıtığın şiddetine ve muayene bulgularına göre değişir.  İlk önce aktivite düzenlemesi (yatak istirahati önerilmez, hafif düzeyde aktif kalınacak şekilde), ilaç tedavisi ve fizik tedavi  (TENS, US, yüzeyel sıcaklar, interferansiyel akım) önerilir. Bu yaklaşımlardan yeterince fayda görmeyen hastalara spinal enjeksiyonlar yapılabilir. Altı haftadan uzun süredir ağrısı olan ve diğer tedaviler ile şikayetleri gerilemeyen hastalarda cerrahi girişim düşünülebilir. Ayrıca ilerleyici  kas kuvvetsizliği, düşük ayak, idrar ve gaita kontrolünün kaybı da ameliyat gerektirir.

Kaynaklar:

1.DeLisa LA. Physical Medicine and Rehabilitation. Principles and practice.

2.Hong J, Ball PA. Images in Clinical Medicine. Resolution of Lumbar Disk Herniation without Surgery.N Engl J Med. 2016;374(16):1564.